[INSTIZ] Concept debut ban đầu của SEVENTEEN

13239357_236419730065706_3930325043690576099_n

Suýt nữa thì họ đã debut với concept này rồi.
Nhưng họ đã thay đổi sang concept nhẹ nhàng hơn.

Gif tui lụm từ comment trên INSTIZ: 

28a23c784bfc063dcf99631c018b1ca6.gif
http://goo.gl/OWb9Ok

13e17b7ec1d72ef38caacba300f8b11a.gif
http://goo.gl/GXHndf

262772df3a447b6832e2a5373bd43242.gif
http://goo.gl/P56PQD

289fe7d86ad3abf898161a2443cdcd5a.gif
http://goo.gl/KT9b9X

33fd21b51f4146964780778ca34b0592.gif
http://goo.gl/fodLuX

3c9dae31e5f24ab3ebefa611c31056f1.gif
http://goo.gl/l4FT7C

Tui mới moi ra được vid showcase đầy đủ 13 thành viên Woohoo!!!!

Cre: Instiz
V-trans: Động K-pop của Ann

—-

Tui cạn lời khi thấy đống gif này LOL

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s