[INSTIZ] Bộ 3 nam idol sinh năm 97

(Chỉ phần liên quan đến SEVENTEEN)

SEVENTEEN Mingyu

5a1279a04e4159286b832607ae0eeef0.jpg

7de4a4d5ca7d626ace1fa3885d06ea50.jpg

2a49829572eef7f5f9d9f7948577edef.jpg

e3012138a65d10b0d90df540bf2b276e

6dcfeff39e30db415a8e2e052067570f.jpg

Mang lại cảm giác như oppa…

Tên đầy đủ của vị ấy là Kim Mingyu Oppa

Phản hồi [+22]

~

– Cả Seokmin nữa…

– Dokyeom-ie của mị đâu ㅠㅠ

– Dokyeom-ie ㅠㅠ DK ㅠㅠ

– Mingyu à…

– Tình yêu Mingyu của mị ㅠㅠ

 

Và n cái comment khóc Mingyu và gọi hồn Seokmin LOL

Cre: INSTIZ
V-Trans by My20s’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s