[TWITTER] 170527 Woozi’s Menpa

DA4O27EV0AAH18w
Jihoon: Lâu lắm rồi. Bắt đầu
Continue reading “[TWITTER] 170527 Woozi’s Menpa”

Advertisements

Fanfic – Hide And Seek

HIDE AND SEEK

Author: color-flames
Original work: https://goo.gl/cyDj2s
Pairing: Seungcheol and Jeonghan – Cheolhan or Jeongcheol
Translator: Ann aka My20s’
This is the third story of the collection called “Held Him Captive in a Kiss.”
Đây là câu truyện thứ ba trong bộ truyện Held Him Captive in a Kiss. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài ngoại trừ dẫn link.
Bài tổng hợp tất cả các câu truyện trong collection các bạn click vào tab “Held Him Captive in a Kiss” trên thanh Menu. Thanks :)
Continue reading “Fanfic – Hide And Seek”