[TWITTER] 170530 Hoshi’s Menpa

DBDYYsbVYAA1Zc-

순영: Carat ơi~ Xin chào mọi người. Lâu lắm rồi mình mới làm mention party ㅋㅋㅋ Mọi người hãy tweet để tham gia party cùng mình nào ><

Continue reading “[TWITTER] 170530 Hoshi’s Menpa”

Advertisements