[TWITTER] 170605 Seungkwan’s Menpa

DBjKL8HUAAI_DP4.jpg
Boo: Kya quả là Carat. Ngầu quá đi

F: Gì đây gì đây ㅠㅠ Ai vậy??
Boo: Là 뜽가니 ㅎㅎ
*뜽가니 là cách đọc aegyo của Seungkwan-ie*

F: Heol trả lời mình vớiㅠㅠㅠ
Boo: Xin chào ㅎㅎ

F: Đã phát hiện ra Bumzu hyung
Boo: Phát hiện ra 황제님 là Bumzu hyung?
*Tên bạn fan là 황제님*

F: Mình yêu cậu 😭💓
DBjGD21UQAAri-U.jpg
Boo: Woa đẹp quá ㅎ

Boo: 뿌 menpa. Hôm nay mọi người tính làm gì?

F: Trả lời dapmen của mình chứ làm gì
Boo: Câu trả lời đầy sense!

F: Hát Carat song cho mình đi
https://www.instagram.com/p/BU4buWcj6oi/
Boo: Carat Carat Carat Carat Carat ㅎㅎ

Boo: Câu đố OX bất ngờ!!!
Q: Phần huýt sáo trong SWIMMING FOOL của Performance Team lần này là tiếng huýt sáo của Seungkwan.
Đúng O Sai X

Boo: Đáp án là…

Boo: ㅋㅋㅋㅋ Không phải mình ㅋㅋㅋㅋ

F: Heol vậy chứ của ai?
Boo: Chắc là tiếng mẫu
(Chắc là tiếng làm bằng máy tính)

Boo: Bây giờ mình lại phải đi đây. Cảm ơn mọi người đã tham gia vào câu đố bất ngờ với mình hôm nay 😀

Boo: Bây giờ mình lại đi làm đây~ Carat có một buổi tối vui vẻ nha~

Cre: pledis_17
V-trans: My20s’

Advertisements

One Reply to “[TWITTER] 170605 Seungkwan’s Menpa”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s