Fanfic – Bag of Dreams

BAG OF DREAMS

Author: color-flames
Original work: https://goo.gl/QrNU5q
Pairing: Seungcheol and Jeonghan – Cheolhan or Jeongcheol
Translator: Ann aka My20s’
Cảm ơn Gấu đã beta giúp chị nhé <3 Yêu thương quá nhiều <3
This is the fifth story of the collection called “Held Him Captive in a Kiss.”
Đây là câu truyện thứ năm trong bộ truyện Held Him Captive in a Kiss. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài ngoại trừ dẫn link.
Bài tổng hợp tất cả các câu truyện trong collection các bạn click vào tab “Held Him Captive in a Kiss” trên thanh Menu. Thanks :)

Continue reading “Fanfic – Bag of Dreams”

Advertisements

Fanfic – The Golden Hour

THE GOLDEN HOUR

Author: color-flames
Original work: https://goo.gl/cyDj2s
Pairing: Seungcheol and Jeonghan – Cheolhan or Jeongcheol
Translator: Ann aka My20s’
This is the fourth story of the collection called “Held Him Captive in a Kiss.”
Đây là câu truyện thứ tư trong bộ truyện Held Him Captive in a Kiss. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài ngoại trừ dẫn link.
Bài tổng hợp tất cả các câu truyện trong collection các bạn click vào tab “Held Him Captive in a Kiss” trên thanh Menu. Thanks :)

Continue reading “Fanfic – The Golden Hour”

Fanfic – Hide And Seek

HIDE AND SEEK

Author: color-flames
Original work: https://goo.gl/cyDj2s
Pairing: Seungcheol and Jeonghan – Cheolhan or Jeongcheol
Translator: Ann aka My20s’
This is the third story of the collection called “Held Him Captive in a Kiss.”
Đây là câu truyện thứ ba trong bộ truyện Held Him Captive in a Kiss. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài ngoại trừ dẫn link.
Bài tổng hợp tất cả các câu truyện trong collection các bạn click vào tab “Held Him Captive in a Kiss” trên thanh Menu. Thanks :)
Continue reading “Fanfic – Hide And Seek”

Fanfic – How To Remember

HOW TO REMEMBER (I’LL ALWAYS FIND YOU)

Author: color-flames
Original work: https://goo.gl/cyDj2s
Pairing: Seungcheol and Jeonghan – Cheolhan or Jeongcheol
Translator: Ann aka My20s’
This is the second story of the collection called “Held Him Captive in a Kiss.”
Đây là câu truyện thứ hai trong bộ truyện Held Him Captive in a Kiss. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài ngoại trừ dẫn link.
Bài tổng hợp tất cả các câu truyện trong collection các bạn click vào tab “Held Him Captive in a Kiss” trên thanh Menu. Thanks :)
Continue reading “Fanfic – How To Remember”

Fanfic – Coffee O’clock

COFFEE O’CLOCK

Author: color-flames
Original work: https://goo.gl/cyDj2s
Pairing: Seungcheol and Jeonghan – Cheolhan or Jeongcheol
Translator: Ann aka My20s’
This is the first story of the collection called “Held Him Captive in a Kiss.”
Đây là câu truyện đầu tiên trong bộ truyện Held Him Captive in a Kiss. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài ngoại trừ dẫn link.
Bài tổng hợp tất cả các câu truyện trong collection các bạn click vào tab “Held Him Captive in a Kiss” trên thanh Menu. Thanks :)
Continue reading “Fanfic – Coffee O’clock”

Fanfic – Held Him Captive In A Kiss

HELD HIM CAPTIVE IN A KISS

Author: color-flames
Original work: https://goo.gl/GfF4s0
Pairing: Seungcheol and Jeonghan – Jeongcheol or CheolHan
Translator: Ann aka My20s’
The author has granted the permission to translate the collection to Vietnamese. Thank you so much color-flames. I really enjoy your stories!
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Không mang ra ngoài ngoại trừ dẫn link.
Continue reading “Fanfic – Held Him Captive In A Kiss”

Fan fic – Living With EXO – Chap 50: Last

Bài tổng hợp tất cả các chap các bạn click vào tab “Living With EXO” trên thanh Menu. Thanks :)

LIVING WITH EXO

 

Chap 50: Last

– Anh không tạm biệt vì em sẽ quay trở lại, đúng không? – Kris buồn rầu nói.

– Chắc chắn em sẽ quay lại. – Tôi mỉm cười gật đầu.

– Anh sẽ ở đây chờ em. Cho dù có khó khăn, anh vẫn sẽ chờ em.

Continue reading “Fan fic – Living With EXO – Chap 50: Last”