[TWITTER] 160517 Q&A Party – Mingyu

17760007_407151736325837_1137092767138466005_n
© morethan_mg

17: Lát nữa 7 giờ tối #SEVENTEEN sẽ đến tìm mọi người!!

Continue reading “[TWITTER] 160517 Q&A Party – Mingyu”

Advertisements