[TWITTER] 170726 Jeonghan’s Menpa 

imgur.com_hITB2Vs
© intomyeyes_yjh

Han: Carat mọi người dạo này thế nào ㅎㅎ Vẫn ăn uống đầy đủ và không bị bệnh chứ??? ㅠㅠㅠ
*Câu này liên quan đến ch+ Vlive của Han*

Continue reading “[TWITTER] 170726 Jeonghan’s Menpa “

Advertisements